Mensur Şiir

Mensur Şiir

- 19. yüzyılın yarısında Fransa’da doğmuştur. Şinasi’nin Fransız edebiyatından yaptığı çeviriler, mensur şiirin ilk örnekleridir. Mehmet Rauf’un “Siyah İnciler”i, Yakup Kadri’nin “Okun Ucunda, Erenlerin Bağından” adlı yapıtları mensur şiir türünden ürünlerdir.

- Ölçü ve uyağa başvurulmaz.

- Duygu ve hayallerin düzyazı biçimiyle şiirsel anlatılmasıdır.

- Bu yazılarda iç ahenk önemlidir. Servet-i Fununcular tarafından kullanılmış, fazla yaygınlaşmamıştır.

 

MENSUR ŞİİR, (mensure de denilir), ölçü ve uyak koşuluna bağlı kalınmadan, düz yazıyla şiirsel söyleyişin amaçlandığı yazı. Şiirselliği sağlamak için cümlede iç uyum gözetilmiş, imgeden, şairane benzetmelerden yararlanılmıştır. Fransız edebiyatında Baudelaire’in yaygınlaştırdığı (Küçük Mensur Şiirler, 1860) mensur şiirin Türk edebiyatındaki ilk örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil vermiştir: “Mensur Şiirler” (1889). Edebiyatı Cedide, Fecri Ati ve Millî Edebiyat döneminde yaygın biçimde kullanıldı. Mensure adı da ilk örneklerden sonra 20. yüzyılda verildi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !